Een mix van fruit, innovatie en traditie!

Arrows

1880-1890: De industrialisatie

Rond 1880-1890 deden drie innovaties hun intrede, waardoor het fruit in grotere hoeveelheden kon worden verwerkt:

Elektriciteit
Stoomkokers
Hydraulische persen

De eerste industriële stroopfabrieken zagen het licht.

L'entreprise
bouton facebook